Het inreisverbod voor Nederland per 5 augustus 2020

Nederland heeft per 5 augustus 2020 00.00 uur het inreisverbod voor Algerije weer ingesteld. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in Algerije en de daar geldende maatregelen.

In dat verband wordt onder andere gekeken naar het aantal nieuwe besmettingen. Dat aantal moet lager zijn dan het Europees gemiddelde van 15 juni jl. per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. Ook wordt er gekeken naar de algehele reactie op COVID-19 in het betreffende land. Hierin worden onder andere het aantal  uitgevoerde coronatests, bron- en contactopsporing en beheersmaatregelen meegenomen. Gezondheidsorganisaties zoals het ECDC, de WHO en RIVM leveren daarvoor de benodigde informatie.

De opheffing van de reisbeperking, ingegaan op 1 juli, voor reizigers die bestendig verblijf hebben in de volgende landen: Australië, Canada, Georgië, Japan, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay blijft wel van kracht. Voor reizigers afkomstig uit China geldt dat het inreisverbod zal worden opgeheven zodra China zelf ook EU-burgers toelaat.

Voor alle niet essentiële reizen van personen vanuit overige derde landen (andere landen dan het EU+ gebied) naar Europa blijft de huidige inreisbeperking van kracht met als doel de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die geen bestendig verblijf hebben in een bovengenoemd land op de groene lijst én niet onder de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen.

Voor wat betreft thuisquarantaine wordt een onderscheid gemaakt in de verschillende uitzonderingscategorieën. Voor de eerste categorie uitzonderingen geldt geen dringend advies tot thuisquarantaine, voor de tweede categorie uitzonderingen geldt dat wel.

Uitzonderingscategorieën waarvoor geen dringend advies tot thuisquarantaine geldt:

Lees verder op Rijksoverheid

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.