Aanbesteding Combibad en ijshal De Vliet succesvol afgerond

Aan de Vliet verrijst binnenkort naast het gerenoveerde 50 meter buitenzwembad een nieuwe schaatshal en een nieuw binnenzwembad in één gebouw. De aanbesteding van dit bijna energieneutrale gebouw is afgerond, de bouw kan deze zomer starten.

Deze sportboulevard biedt vanaf 2023 jaarlijks onderdak aan meer dan tweehonderdduizend sporters uit Leiden en de regio. Het college stuurt het raadsvoorstel met het aanbestedingsresultaat naar de gemeenteraad die er in april een definitief besluit over neemt.

Op 28 augustus 2020 ging de Europese aanbesteding voor een nieuwe ijshal en een nieuw binnenzwembad in Leiden van start. Geïnteresseerde partijen konden zich inschrijven via Tenderned. Inmiddels is de aanbesteding succesvol afgerond en kan het aanbestedingsresultaat binnen het beschikbare projectbudget worden gefinancierd.

Onder voorbehoud van de bezwaartermijn en het raadsbesluit is aannemer De Vries & Verburg uit Stolwijk gekozen om Combibad en ijshal De Vliet te gaan bouwen. De aannemer gaat dit samen doen met de installateurs BRI uit Wateringen, Lotec uit Eindhoven en Nijssen uit Leiden. De bouw start aankomende zomer, de oplevering staat gepland voor eind 2022.

Wethouder Paul Dirkse (Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën): “Leiden investeert ruim 60 miljoen in sport. We willen zoveel mogelijk Leidenaars zien sporten en bewegen, daarom zorgen we voor eigentijdse sportcomplexen die daartoe uitnodigen. Laagdrempelig, inclusief en bijna energieneutraal. Voor iedereen, voor een gezonde stad. En ik ben er zeker van dat ook veel regiogenoten straks hun hart kunnen ophalen hier aan de sportboulevard De Vliet.”

Duurzaam en circulair combibad en ijshal
De oorspronkelijke hoge duurzaamheidsambities voor een all-electric combinatiegebouw binnenzwembad-ijshal zijn overeind gebleven. Tussentijds ingebrachte inzichten voor circulair bouwen zijn zo goed als mogelijk ingepast en meegenomen in de aanbesteding. Het gebouw heeft een EPC van -/-0,9, voldoet aan de eisen voor een bijna Energie Neutraal Gebouw en krijgt het een Energielabel A++++. Dit wordt gerealiseerd door onder meer 3.400 zonnepanelen op het dak te leggen. Het resterende dakoppervlak krijgt vegetatie om hemelwater vertraagt via het losgekoppelde systeem te laten afvloeien naar het oppervlaktewater. Het uitgekiende systeem voor warmte-uitwisseling tussen ijsbaan, binnenbad en buitenbad is een ander voorbeeld van hoe de synergie tussen de functies zo goed als mogelijk wordt benut. De restwarmte die vrijkomt bij de koeling van de ijsbaan wordt gebruikt om het binnenzwembad te verwarmen, als ook het bestaande buitenbad dat momenteel wordt gerenoveerd. Hierdoor kan naast de nieuwbouw ook het bestaande buitenbad van het gas af worden gehaald.

Meerdere sportfuncties in één combinatiegebouw
Het nieuwe zwembad bestaat uit een 35×25 meter wedstrijdbad, geschikt voor topsport waterpolo en kortebaanzwemmen. De ijshal bestaat uit een 250 meter rondbaan, aangevuld met een 30×60 ijsvloer voor ijshockey, shorttrack en kunstrijden en een 45×20 krabbelijsvloer voor de jongste jeugd en wedstrijdcurling. De centrale hal en horeca vormt letterlijk de verbindende schakel tussen beide grote sportruimten in. De horeca is over twee lagen verdeeld, zodat deze al naar gelang het gebruik van de accommodatie altijd kan worden opgeschaald. De horecaruimten op de verdieping zijn voor een gedeelte ingericht in de ‘look and feel’ van de zwem- en schaatsverenigingen.

Schaatsen en zwemmen op meerdere niveaus
In de nieuwe accommodatie kan er letterlijk en sportief op meerdere niveaus worden gesport. Schaatsen op de ijsbaan wordt een bijzondere beleving doordat op twee verdiepingen kan worden geschaatst. Langeafstandsschaatsers kunnen op de verdieping hun rondjes rijden terwijl op de begane grond de ijshockeyers, shorttrackers en kunstrijders hun kunsten kunnen verrichten. Omdat het midden van de ijshal open is, blijft er altijd goed zicht tussen beide ijsvloeren.

Het nieuwe binnenbad ligt vanzelfsprekend op één niveau, waarbij zowel de breedtesport als topsport hier goede thuisbasis in vinden. De KNZB geeft in een reactie aan dat ‘Leiden de beschikking krijgt over een meer dan uitstekende waterpolo-accommodatie en voor zwemmen wordt De Vliet een top trainings- en wedstrijdlocatie. De zwemzaal is geschikt voor eredivisiezwemmen en waterpolo, internationale clubwedstrijden en (kleinere) interlands waterpolo, en zwemwedstrijden op nationaal niveau’.

Goed te exploiteren combinatiegebouw
Het gebouw wordt volledig eigendom van de gemeente, waarbij de gemeente het zwembad exploiteert en een professionele pachter de horeca. De exploitatie van de ijshal wordt ondergebracht bij Stichting IJshal. Deze stichting draagt al meer dan 25 jaar zorg voor de exploitatie van de oude ijshal aan de Vondellaan en is zeer content met de komst van de nieuwe ijshal. Voorzitter Jos Arts: “Met 2x zoveel vierkante meter ijsvloer verdeeld over meerdere ijsbanen die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn, huren wij van de gemeente een ijshal die optimaal te gebruiken is door meerdere ijssporten gelijktijdig. In het ontwerpproces naar deze nieuwe accommodatie zijn wij als toekomstige gebruikers goed meegenomen, waardoor nagenoeg al onze eisen en wensen in het plan verwerkt zijn. Wij krijgen hiermee een ijshal waaraan de schaatsers uit Leiden veel plezier zullen beleven. Wij zien uit naar het schaatsseizoen 2022-2023 in de nieuwe ijshal!”

Meer informatie
Voor meer informatie over Combibad en ijshal De Vliet en de aanbestedingsprocedure kunt u kijken op de website www.buitengewoonbinnensporten.nl

(Bron: Nieuwsbrief Gemeente Leiden)

&&&

Aanbesteding voor een Leids ‘Indoorsportcentrum’ (27 dec. 2020)

De gemeente Leiden blijft in de komende periode investeren in sport en de bouw van duurzame sportaccommodaties! Begin 2021 wordt de aanbesteding van het Indoor Sportcentrum gepubliceerd. Hieronder volgt nadere informatie over deze aanbestedingen. Voor beide projecten geldt dat de informatiestand per eind juli is. De definitieve informatie die uiteindelijk bij start van de aanbestedingen wordt meegestuurd is vanzelfsprekend leidend.

Informatie over de aanbesteding
Op 4 januari 2021 start de aanbesteding voor het Indoor Sportcentrum.

De vooraankondiging is gepubliceerd op TenderNed.
Het gaat om de bouw van een topsporthal met meer dan 2.000 zitplaatsen en een breedtesporthal in binnenstedelijk gebied.
De toekomstige gebruikers zijn de Leidse sportverenigingen, het Leonardo College (voortgezet onderwijs), mbo Rijnland  en top-basketbalclub ZZ Leiden. Ook wordt er een sportmedisch centrum gevestigd. Het gebouw wordt gasloos en kent een hoge duurzaamheidsambitie. Het Definitief Ontwerp wordt momenteel uitgewerkt door het eerder geselecteerde ontwerpteam.

De opdracht voor de bouw van het Indoor Sportcentrum wordt onverdeeld in de volgende drie percelen:

  • Perceel 1: Bouwkundige aannemer (inclusief de coördinatie);
  • Perceel 2: Installateur Elektrotechniek;
  • Perceel 3: Installateur Werktuigbouwkundig.

In de vooraankondiging zoals die op 9 juli 2020 is gepubliceerd, was opgenomen dat deze drie onderdelen samen als één geheel zouden worden aanbesteed. Dat is dus niet meer het geval. Daarnaast wordt de aanbesteding gestart in januari 2021 en niet in februari 2021 zoals eerder aangegeven.
Meer informatie: buitengewoonbinnensporten.nl

(Foto’s: Gemeente Leiden Twitter)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.