Referendumverzoek Wijksportpark Roomburgerpark

Er zijn nog 789 handtekeningen nodig voor een Roomburgerparkreferendum. Met nog drie weken te gaan zijn er inmiddels 4.211 geldige ondersteuningsverklaringen binnen voor het houden van een referendum in Leiden. Als er nog 789 geldige handtekeningen binnenkomen, kan de hele stad op 17 maart 2021 stemmen over de vraag of het Roomburgerpark opnieuw moet worden ingericht of niet.
Er zijn in totaal 5.000 geldige steunbetuigingen nodig om het referendum te laten doorgaan. Zo’n verklaring kan tot en met 17 januari 2021 worden ingediend.
Handtekeningen: Roomburgerparkgroen.nl

De actiegroep die pleit tegen de nieuwe inrichting van het Roomburgerpark, waarbij er onder meer een extra hockeyveld wordt aangelegd, voert al weken actie om voldoende handtekeningen binnen te halen voor het referendum. Er wordt onder meer huis-aan-huis en op de markt geflyerd.
Van de tot nu toe ingeleverde ondersteuningsverklaringen zijn er 114 ongeldig verklaard omdat ze zijn ingeleverd door niet-kiesgerechtigde personen of er meer dan één formulier per kiesgerechtigde is ingevuld. Van de 4.325 binnengekomen ondersteuningsverklaringen zijn er 4.193 online afgegeven met behulp van DigiD en zijn er 132 handtekeningen gezet op één van de locaties in de stad.

(Bron tekst: Sleutelstad.nl)

Zie tussenstand Gemeente Leiden.

Uit het ‘Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark’:
‘Ook in de jaren na 2020 behoeft de uitbreiding van hockey beleidsmatig de aandacht. In de Sportnota 2012-2017 is opgenomen: “Een specifiek aandachtspunt blijft de behoefte aan ruimte voor hockey en tennis in Roomburg.” In 2012 heeft de Rekenkamercommissie het rapport “Meer ruimte voor sport in Leiden” gepresenteerd. Daarin ging de Rekenkamercommissie uit van een zodanige groei van hockey in de komende 20 jaar dat in 2031 er 5 extra velden nodig zijn.
In de vorige sportnota – van 2012-2017 – wordt uitgegaan van 2 extra velden. Ook in de meest recente sportnota “Samen maken we de stad gezond en actief 2019-2023” wordt het oplossen van het tekort aan hockey- en rugbyvelden genoemd: “We verwachten dat de groei van hockey de komende jaren doorzet en dat er twee extra hockeyvelden nodig zijn.” In het sportbeleid van de gemeente Leiden is dus al sinds 2005 het voornemen om de hockeysport de kans te bieden om te groeien.’

(Bron: Gemeente Leiden)

(Foto: Google streetview)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.