Gaan de bridgeclubs weer spelen?

Het bestuur van het bondsdistrict NBB Leiden en omstreken heeft een enquête gehouden onder alle bridgeclubs in Leiden en de omgeving met de vraag: ‘wel of niet fysiek bridgen m.i.v. september 2020′.

Dat was de kernvraag voor de bridgeclubs in de afgelopen moeilijke coronaperiode. Maar vragen te over. Durven de vrijwilligers en de leden het weer aan in een nieuw seizoen? Hoe creëren de clubs veilige speeltafels en voldoende onderlinge afstand in de speellocatie? Is de speellocatie ruim genoeg? Hoe zit het met de ventilatie? Kregen de clubs toestemming van de gemeente en van de veiligheidsregio?
Met deze vragen worstelen momenteel veel clubs en dan niet alleen de bridgeclubs, maar ook de vele andere binnensportverenigingen.

Protocol
“En er moest natuurlijk ook nog een protocol worden opgesteld”, aldus Dick Kroeze, secretaris Bridgedistrict Leiden e.o. in een schrijven aan de clubs.
“Kortom het waren drukke tijden voor de bestuurders. Het districtsbestuur was benieuwd en heeft de clubs naar hun plannen gevraagd. Van de 41 clubs die reageerden, gaven 21 aan in de loop van september of iets later weer fysiek te gaan spelen of een experiment hiertoe uit te voeren; bijvoorbeeld de leden wekelijks om en om te laten spelen, of de ene groep ‘s middags en de andere ‘s avonds. Dit vanwege een beperktere capaciteit van de speellocatie als gevolg van een ruimere tafelopstelling.

Hoe dit allemaal te organiseren vraagt veel creativiteit van de wedstrijdleiders en anderen. Ook moesten nieuwe functies worden gecreëerd, zoals Corona-coördinator. Dit is iemand die op de speelavond zorg draagt voor uitleg en handhaving van de RIVM-regels. Van de overige clubs gaven vijftien aan voorlopig nog niet fysiek bij elkaar te kunnen of willen komen. Bijvoorbeeld omdat men op zoek moet naar een nieuwe speellocatie, daar de oude niet aan de veiligheidscriteria voldoet. Of omdat men liever eerst een vaccin afwacht. Vijf clubs gaven aan het nog niet te weten.”

(NBB schrijven, Dick Kroeze, secretaris Bridgedistrict Leiden e.o.)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.