Sportzalen klaar voor coronavrij sporten?

Vele van de spel- en/of sporten – ook op deze website – hebben min of meer al een aankondiging de sportwereld ingestuurd dat hun competities worden opgestart in september of oktober. Maar we moeten ons daarbij wel ernstig gaan afvragen of dit op een veilige manier kan opstarten?!

Zo weten we vanuit een sportbericht van het Leidse denksportcentrum dat men de zaalindeling heeft aangepast (minimaal 1,5 meter de wedstrijdtafels uit elkaar houden) en dat men het aanwezige ventilatiesysteem elke acht minuten de zuurstof laat verversen. Voor met name de aerosolen is dit dan blijkbaar belangrijk. Ook de consumpties zullen contactvrij kunnen worden afgehaald aan de bar met een afhaal- en vertrekbalie. Dat lijkt een goede zaak, want helemaal droog tijdens de denksporten kan men het nooit houden.

Maar er zijn vanzelfsprekend meer zaalsporten die eens goed moeten gaan (be)kijken welke ventilatiemogelijkheden er zijn en welke er aanwezig zijn. De RIVM heeft een generiek kader coronamaatregelen opgesteld. Het kader geeft adviezen hoe ondernemingen en organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid.

In het Leidsch Dagblad kunt u het volledige artikel van Richard Walraven en Robert Toret lezen, wat dit zoal gaat betekenen voor nog eens wat andere zaalsporten.

De accommodaties: ’Al onze ventilatiesystemen voldoen aan de norm’

In Leiden is het beheer van diverse sporthallen, gymzalen en zwembaden in handen van het Sportbedrijf. ,,Sporten, ook binnen, mag ’gewoon’ weer’’, aldus Toon Keijzer, manager sportaccommodaties namens de gemeente Leiden. ,,Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Er zijn allerlei protocollen waaraan aanbieders zich moeten houden. Er is in de zomermaanden alweer mondjesmaat gebruik van gemaakt. Weliswaar nog zonder publiek. Dat zal straks anders zijn.’’

Zo worden bij basketbalvereniging ZZ Leiden, uitkomend in de eredivisie, de mogelijkheden om mét toeschouwers te spelen momenteel onderzocht. Keijzer: ,,Die competitie begint wat later, begin oktober pas. Maar ik weet dat de club zich aan het oriënteren is en daarover contact heeft met de gemeente en de veiligheidsregio. Het gaat daarbij onder meer om het aantal fans dat toegelaten kan worden en de aanpassingen aan de hal die daarvoor nodig zijn.’’

Recent kwam daar nog een facet bij. Uit onderzoek is gebleken dat gesloten luchtventilatiesystemen, die ook veel in sporthallen aanwezig zijn, kleine virusdeeltjes – de zogenaamde aerosolen – kunnen verspreiden. Het zou de verklaring zijn voor de vele besmettingen onder bewoners en medewerkers van een verpleeghuis in Maassluis. Het is daarom essentieel dat ventilatoren de interne lucht niet recirculeren, maar verversen met lucht van buitenaf.

,,Je moet een bepaald aantal kuub lucht per persoon per uur verversen, ik dacht veertig uit mijn hoofd’’, claimt Keijzer. ,,We hebben naar aanleiding van de recente berichtgeving daarover meteen bij onze leveranciers rapporten opgevraagd voor als onze accommodaties en alle installaties voldoen gelukkig aan de norm. We zijn er in principe helemaal klaar voor, al blijft het natuurlijk lastig. We zijn met z’n allen nou niet bepaald goed bezig en morgen kan alles weer anders zijn.’’

(Bron: Denksportcentrum Leiden – Leidsch Dagblad)

Foto: Archief SOS – Anish Giri in de Pieterskerk)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.