Landelijke damcompetitie gaat in september van start

Op donderdag 16 juli jl. heeft het KNDB-bestuur het besluit genomen om de Nationale Competitie te starten op 19 september en gewoon het oude programma te volgen. De bond heeft hierbij de resultaten van de recent uitgezette enquête gebruikt en hebben dankbaar gebruik gemaakt van de advisering door de Wedstrijdcommissie.

Een overgroot deel van de verenigingen wil op de afgesproken datum weer beginnen. Daarnaast heerst er bij een aantal verenigingen ook nog ongerustheid of de teams wel compleet zijn samen te stellen en/of de speelzaal wel groot en veilig genoeg is om te kunnen spelen. Om die reden heeft het bestuur de omvang van de teams eenmalig aangepast naar achttallen in alle klassen. Zie hier de indeling.
In de Nationale hoofdklasse B komen uit RDC Rijnsburg en Samen Sterk Hazerswoude. In de eerste klasse B speelt het Leids Damgenootschap.

In het geactualiseerde protocol (zie Protocol Verantwoord Dammen) is aangegeven wat onder een goede ventilatie verstaan wordt. Als hieraan niet voldaan wordt dan is de zaal niet geschikt voor de deelname aan de Nationale competitie en wordt u dringend verzocht voorzieningen te treffen of een adequate alternatieve accommodatie te zoeken. Bij de bepaling of de zaal groot genoeg is kan ongeveer 10 m2 zaalruimte per bord worden aangehouden.

Een aanvulling op het wedstrijdreglement wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.
Voor nu gelden de voornaamste punten:

 • De start Nationale Competitie is zaterdag 19 september (streefdatum);
 • De competitie wordt dit jaar gespeeld met 8-tallen in elke klasse;
 • Er vindt promotie/degradatie plaats;
 • Verenigingen kunnen zich alsnog afmelden;
 • Er worden geen financiële boetes opgelegd bij de afmelding;
 • Verenigingen dienen zo snel als mogelijk de naam van hun coronacontactfunctionaris door te geven aan de KNDB (aanspreekpunt in verband met veiligheidsvoorschriften, zie ook bijgevoegd protocol);
 • Deze functionaris geeft aan of de accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen van het protocol (10 m2 per bord en een aanwezig ventilatiesysteem);
 • De wedstrijdvoorwaarden worden aangepast op specifieke punten (bijvoorbeeld hoe om te gaan bij een algehele lockdown en situaties waarbij in een klassement 3 teams zich hebben teruggetrokken);
 • Mutaties bij al dan niet gezamenlijk uit en thuis spelen, vervallen teams en dergelijke kunnen tot en met 22 juliaanstaande worden ingeleverd bij het bondsbureau;
 • De specifieke aanvullingen op de wedstrijdvoorwaarden worden in het (digitale) programmaboekje opgenomen;
 • Overheidsmaatregelen en noodverordeningen dan wel de komende Noodwet kunnen invloed hebben op de Nationale Competitie.

(Bron: Nieuwsbericht KNDB)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.