Sportakkoord Leiden is getekend

Sportakkoord Leiden is getekend: ’Nu is het tijd voor actie om de plannen die op papier staan te realiseren’.
Tijdens een drukbezochte avond in het clubhuis van DIOK werd dinsdagavond het Sportakkoord Leiden officieel bekrachtigd.

Doelstelling van het akkoord is om sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven en gemeente gezamenlijk sport en bewegen voor iedere inwoner in Leiden aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Voor de uitvoering van het sportakkoord is voor de komende drie jaar door het ministerie van VWS een budget van 180.000 euro beschikbaar gesteld.

In maart werd de eerste officiële aanzet gegeven voor de bundeling van krachten. De afgelopen maanden zijn de verschillende werkgroepen aan de slag geweest om de plannen op papier te krijgen. Sportformateur Mijke Sluis toonde zich trots op de goede samenwerking van de verschillende partijen. ,,We hebben een mooie basis gelegd. Nu is het tijd voor actie om de plannen die op papier staan te realiseren.’’

Wethouder Paul Dirkse, die als eerste zijn handtekening onder het akkoord zette, loofde de daadkracht van de betrokken clubs en instanties. ,,De eerste helft zit erop. Met de ondertekening van het akkoord kan de tweede helft nu beginnen’’, hield hij de Leidse sportbestuurders voor. ,,Het is jullie akkoord en dit is een mooie start.’’ Om er met een kwinkslag aan toe te voegen: ,,Als jullie er niet mee aan de slag gaan, krijgen jullie mij achter je aan.’’

In grote lijnen behelst het Leidse sportakkoord vier ambities. Het eerste punt is dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk moet zijn. Alle Leidenaars moeten een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, migratieachtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie worden weggenomen.

Daarnaast moeten er voldoende vitale sportaanbieders zijn. Dat kan alleen als de Leidse sportverenigingen over voldoende vrijwilligers, professioneel kader en bestuursleden beschikken. Hoewel het landelijke percentage vrijwilligers al meerdere jaren stabiel is, hebben verenigingen het toch steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Ook in Leiden. Steeds minder mensen zijn bereid om op structurele basis vrijwilligerstaken bij sportverenigingen op zich te nemen. Aandacht voor werving en behoud van voldoende vrijwilligers is een van de speerpunten in dit akkoord.

Lees verder in het Leidsch Dagblad..

(Foto: twitter)

&&&

‘De tweede helft’ van het sportakkoord ( 5 juli)

Op dinsdagavond 7 juli (19 uur) vindt ‘de tweede helft’ van het Sportakkoord plaats bij rugbyclub DIOK aan de Smaragdlaan.

De sportverenigingen zijn expliciet uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om mee te denken over hoe de doelstellingen uit het Sportakkoord kunnen worden behaald.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de 3 Octoberhal.

Platform sport en corona
Om sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen is aan het begin van de coronacrisis het Platform sport en corona opgericht. Dit is een samenwerking tussen gemeente Leiden, Topsport Leiden en de LSF onder de vlag van Sportstad Leiden.

De stuurgroep van het platform overlegt wekelijks over praktische problemen waar verenigingen tegenaanlopen en zoekt daarbij naar oplossingen.
Alle informatie over sporten in tijden van corona bundelt het platform op de gemeentewebsite. Ook deelt het platform ‘best practices’: mooie voorbeelden van hoe Leidse verenigingen in coronatijd het contact met hun leden onderhouden en waar mogelijk activiteiten aanbieden. Hiertoe is een speciale Facebookpagina opgericht.

(Bron: LSF.nl)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.